Make your own free website on Tripod.com
Borderline

Deze site is over mijn "ziekte" Borderline.

Wat is borderline?

Borderline is een hele gecompliceerde ziekte. De officiŽle naam is Borderline persoonlijkheidsstoornis. De mensen die borderline hebben die hebben last van een aantal symptomen. Door deze symptomen is het zwaar en onaangenaam om te zeven.

Voor de buitenwereld ziet borderline er zo uit met de volgende symptomen:

stemmingswisselingen

impulsiviteit

moeilijk contact kunnen leggen

moeilijk alleen kunnen zijn

woede uitbarstingen

(dreigen met) zelfdoding

zelf verwonden (automutulatie)

De binnenwereld ziet er echter anders uit, dat zijn de volgende punten:

angst, soms door agressie

eenzaamheid, zelfs in gezelschap
leegte, niet weten wat je wilt of vind

een kloof tussen gevoel en verstand

overspoeld worden door heftige emoties waar je niets mee kan of die niet te verdragen zijn

relaties kunnen aangaan en/of niet in stand kunnen houden

periodes van depressie

werk niet kunnen volhouden

enorme spanning

weinig gevoel van eigen waarde

Voor de buiten- en binnensymptomen geldt wel het volgende, je hoeft niet alle punten te hebben om te voldoen aan borderline en geen enkel punt op zich is specifiek voor borderline.

Borderliners zijn mensen net als ieder ander. Zo gauw de buitenwereld met hen in contact komt dan krijgen ze al vaak de stempel aandacht trekkerij. Voor familie en vrienden is het dan ook heel moeilijk dat mensen er zo over kunnen denken.

Borderline heeft verschillende oorzaken, zoals misbruik door vader of andere familieleden, het niet mogen vormen van eigen gevoelens, emoties en meningen. Bij het merendeel van deze mensen begint het al heel vroeg in de leeftijd (rond 6 Š 7 jaar). Hoe dan ook het komt er op neer dat de persoon de dingen die gebeuren of gebeurd zijn niet of niet goed verwerken. Door het verwerkingsproces niet te doorstaan krijgen de mensen last van bv angsten. Als men dit niet op tijd ziet is het moeilijk te behandelen. Niet alleen de angsten zijn verkeerd maar ook een leeg gevoel hebben, grenzen bepalen en ga dan nog maar even door.

Het is voor een buitenstaander moeilijk te begrijpen hoe en wat er in zoín persoon omgaat. Ik leg nu alleen een klein aspect uit omdat er genoeg over borderline te vinden is, wat de symptomen zijn, hoe de mensen door een behandelplan geholpen worden en dat mensen er beter van worden. Deze homepage is bedoeld voor familie en vrienden een steuntje in de rug te geven en om onbekenden een duidelijk beeld te geven hoe familie en vrienden met iemand die borderline heeft omgaat.
Mijn Verhaal